Klimatické poměry

Teplota vzduchu

Klimaticky patří větší část území CHKO Orlické hory do chladné oblasti. Nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. Na hřebenech Orlických hor dosahují průměrné roční teploty kolem 4°C. V nejteplejším měsíci červenci se průměr pohybuje okolo 13°C, v nejchladnějším měsíci lednu je obvyklým denním minimem -10°C a průměr -2°C. Především na sklonku podzimu a během zimy se za klidových situací v ovzduší dosti často projevuje inverze, kdy teplota s nadmořskou výškou vzrůstá. V podhůří se v dlouhodobém průměru pohybují roční teploty okolo 7°C. V lednu se průměrné denní teploty pohybují okolo -2°C. V červenci klesají nejnižší teploty na
12°C a nejvyšší denní teploty vystupují na 22 až 23°C.

Nesporný je vliv teplot na vegetaci. Zatímco v nižších polohách nastupují v průměru mrazy až kolem 11. října, dostaví se 
ve vyšších partiích koncem září. Stejný rozdíl je i v datu ukončení výskytu mrazů. V podhůří se v průměru mrazy po 1. květnu 
již nevyskytují, na horách se s nimi můžeme setkat ještě kolem 15. května.

Souhrn průměrných ročních teplot (°C) a srážek (mm) za roky 1990 až 1992

Meteorologická

Rok 1990

Rok 1991

Rok 1992

stanice

Teplota °C

Srážky ( mm )

Teplota °C

Srážky ( mm )

Teplota °C

Srážky ( mm )

Rychnov n.K.

8,8

530,6

7,6

579,6

9,3

534,8

Pastviny - Nekoř

7,5

713,7

6,3

736,1

7,6

667,6

Rokytnice v O.h.

7,6

768,7

6,5

719,8

7,8

800,1

Zdobnice v O.h.  

812,5

 

996,6

   
Orl. Záhoří – Trčkov  

1057,2

 

1011,8

   
Deštné v O.h.

6,6

972,8

5,7

907

6,8

986,5


Srážky

Nejvyšší měsíční úhrny srážek se objevují v červenci a srpnu, ale i také v posledních letech (1991, 1992) v listopadu i prosinci. Průměrný roční úhrn se pohybuje v nižších oblastech kolem 700 - 800 mm. Ve vyšších polohách Orlických hor se pohybuje okolo 1 300 mm.

Počet srážkových dní je v Orlických horách největší v zimě (prosinec - leden), nejmenší v přechodných ročních obdobích (březen - duben, září - říjen). Jejich počet pozvolna vzrůstá s nadmořskou výškou, od 130 v podhůří ke 170 v nejvyšších polohách. 
To je rovněž jedním z typických znaků změn základní všeobecné cirkulace ovzduší v našich oblastech během roku. Je zřejmé, 
že vydatnost deště je v zimních měsících menší než v létě. Tehdy se naopak vyskytují přívalové deště, místně zesílené 
a doprovázené bouřkami. Nejvyšší denní srážkové úhrny mohou ve vyšších partiích pohoří dosahovat až 150 mm, při povodni 
v roce 1998 bylo v Deštném naměřeno více než 200 mm. Při takových silných deštích dochází k poškození vegetace, k velké erozi půdy a jiným materiálním škodám.

Průměrný úhrn srážek (1901 - 1950) v mm

Stanice (m.n.m.)

I

II

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Bartošovice (600)

78

66

56

68

69

89

105

107

71

84

79

85

957

Hadinec ( 824 )

16

96

93

95

97

111

133

140

97

109

115

121

1223

Deštné ( 649 )

90

78

74

82

82

102

115

125

90

94

88

96

1116

Černá Voda (728)

4

99

79

96

95

107

122

126

95

101

106

97

1127

Kunštát ( 679 )

88

89

72

84

83

102

120

117

88

93

100

90

1126

Trčkov ( 750 )

91

93

82

88

90

103

122

125

98

102

101

99

1194

Pěčín ( 508 )

64

52

48

54

69

89

109

99

69

64

65

66

848

Rokytnice ( 580 )

90

75

62

73

73

93

112

110

77

79

83

88

1015

Hanička ( 740 )

98

78

75

82

85

95

117

113

78

88

92

99

1100


Sníh a sněhové poměry

Sněžení se v oblasti Orlických hor vyskytuje ve významné výškové závislosti. Z dlouhodobých průměrů vyplývá, že v podhůří sněží průměrně 40 dní ročně, na horských vrcholech více než 80 dní. Směrem do hor se mění také datum maxima výskytu nejvyšší sněhové pokrývky. V podhůří se dostavuje během února a sněhová pokrývka zde dosahuje průměrné maximální výšky 30 
až 40 cm. Na vrcholech je posunuto do poloviny nebo až ke konci března, kdy sněhová pokrývka je zde průměrně maximálně 100 cm vysoká.


Bouřky

V oblasti Orlických hor je spolu s Krkonošemi zaznamenáván nejčastější výskyt bouřek na území Čech. V předhůří je průměrně kolem 30 dní s bouřkou, ve vyšších polohách 35 dní.


Oblačnost a sluneční svit

Pro horské polohy je typické, že průměrné pokrytí oblohy oblaky je větší než v nížinách. V podhůří bývá ročně kolem
145 zamračených dní, na hřebenech hor kolem 160.


Větrné poměry

Větrné podmínky jsou na území CHKO Orlické hory značně složité. Vyplývá to z bohaté členitosti terénu i z toho, že pohoří se staví proudění vzduchu do cesty jako překážka. V CHKO Orlické hory se nesetkáme s větrnými poměry blízkými poměrům 
ve volné atmosféře, protože zde chybí izolované horské vrcholy o značné relativní výšce nad okolním terénem. Obecně převládá západní proudění, ale na některých místech je zcela potlačeno. Místo od místa se též podstatně mění počet dnů s bezvětřím.

Stejně jako teplota vzduchu má i vítr svůj roční a denní průběh. V nižších polohách je největší rychlost větru obvykle v odpoledních hodinách. Naproti tomu ráno se vítr uklidňuje vzhledem k celkové stabilizaci atmosféry, která vrcholí v hodinách kolem východu slunce. V oblasti vrcholových partiích hor je rychlost větru opačná, maximum se dostavuje v nočních hodinách, minimum rychlosti během dne.

Vlivem celkové konfigurace Orlických hor a konfigurace sousedních horských pásem (Krkonoše, Kralický Sněžník, Hrubý Jeseník) se mění počasí na severu a východě CHKO Orlických hor náhle a nečekaně. Studená vzduchová hmota přichází 
k Orlickým horám od severu, severovýchodu až východu a vytlačuje relativně teplejší vzduchovou hmotu na severní 
a severovýchodní straně hor. Musí nejprve vyplnit celý prostor polských nížin a Kladskou pánev a teprve pak se začíná přelévat přes hřebeny k jihu a k západu. Vzniká vítr, který se někdy lidově označuje "polák", je charakterizován poměrně stálou rychlostí, 
v průměru 8-10 m.s-1. Vítr v zimním období doprovázejí vánice, které trvají 2 - 3 dny. Tímto místním zesílením jsou nejvíce ohroženy oblasti v okolí Bartošovic v O.h., Haničky, Rokytnice v O. h., Pěčína, Nebeské Rybné, na severu místa v okolí Olešnice 
v O. h. a údolí mezi Sedloňovským vrchem a Špičákem.

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt