Správa CHKO Orlické hory >> Základní údaje o CHKO

Charakteristika oblasti

Orlické hory jsou jedním z článků prstence pohoří obklopujících českou kotlinu. Jejich malebné táhlé obrysy se rýsují na východním obzoru při pohledu z rovinatého Královéhradecka. Z téměř rovné linie hlavního hřebene vystupuje o něco výraznější vrchol Velké Deštné (1115 m n.m.), z mnoha míst v podhůří je zřetelně vidět výrazný průsmyk mezi Korunou a Homolí, půlící hlavní hřeben. S přibližováním k horám začínají být zřetelné jednotlivé vrcholy od severního Vrchmezí přes Malou Deštnou, Velkou Deštnou, Korunu, Homoli, Tetřevec, Komáří vrch a Anenský vrch. Dále na jihu pokračuje hřeben masívem Suchého vrchu a Bukové hory, ale tato část Orlických hor již nespadá do chráněné krajinné oblasti.

Orlické hory prošly velmi dlouhým přírodním vývojem, jehož výsledkem je právě ono pozvolné tvarování zalesněných horských hřbetů. Civilizační vývoj přinesl do hor v uplynulém tisíciletí také lidské osídlení, jehož důsledkem je vytvoření krajinné mozaiky lesních a zemědělských ploch, doplněné o vesničky v údolích potoků a říček a později vznikající roztroušené osady a samoty stoupající po stráních do vysokých nadmořských výšek. Existence souvislého území se značnými přírodními a kulturními hodnotami byla na konci 60. let 20. století impulsem ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Jejím posláním je ochrana přírody a krajiny Orlických hor.

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt