Správa CHKO Orlické hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Orlické hory odkrývají další botanická tajemství

Orlické hory odkrývají další botanická tajemství

Orlické hory odkrývají další botanická tajemství

21.4.2020

Botanická sezóna roku 2019 přinesla v Orlických horách nejeden zajímavý rostlinný objev a zdá se, že i přes poněkud pesimistický start letošního roku máme nakročeno k dalším parádním nálezům.

Během března se podařilo v okolí Šajtavy objevit na několika dalších lokalitách zvláště chráněné (silně ohrožené) šafrány karpatské (Crocus heuffelianus) a na Velikonoční pondělí najít teprve druhou recentní lokalitu s výskytem kriticky ohroženého plavuníku cypřiškovitého (Diphrasiastrum tristachyum) v Orlických horách. U obou nálezů byli společně Zbyněk Lukeš a botanička Správy CHKO Orlické hory Zuzana Mruzíková.

Šafrán karpatský je cibulovina nízkého vzrůstu vykvétající časně z jara. Při určování tohoto druhu může snadno dojít k záměně za jiné druhy šafránů – jak v ČR původních, tak pěstovaných a zplanělých. To však není tento případ, což bylo ověřeno ve spolupráci s botanickým ústavem AV ČR, kterému tímto znovu děkujeme. Jak už napovídá jeho druhé jméno, rozšířený je především v Karpatech, kde je považován za původní, na rozdíl například od Orlických hor nebo Krkonoš.

Šafrán karpatský. Foto: Z. Mruzíková  Šafrán karpatský. Foto: Z. Mruzíková  Šafrán karpatský. Foto: Z. Mruzíková

Plavuník cypřiškovitý (starším jménem též plavuň cypřiškovitá) je drobná poměrně nenápadná rostlina, která roste na narušovaných bezlesých plochách (často na sjezdovkách). Kromě nově objevené lokality v Orlických horách v současné době roste už jen u Sedloňova a i historicky bylo jeho nálezů "jako šafránu" – počtem lokalit se sice zatím šafránu karpatskému zdaleka nemůže rovnat, ale kdo ví – třeba tento objev není letos poslední.

Plavuník cypřiškovitý. Foto: Z. Lukeš

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt