Správa CHKO Orlické hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Bezpečnostní sanace skály na Zemské bráně

Bezpečnostní sanace skály na Zemské bráně

Bezpečnostní sanace skály na Zemské bráně

22.4.2022

V sousedství mostu na Zemské bráně zahájila Správa a údržba silnic Pardubického kraje bezpečnostní sanaci rozpukaných skalních výchozů. Realizace zásahu přinese v následujících měsících nepříjemná omezení pro turistickou návštěvnost lokality

Na potenciální nebezpečí sesuvu skalní věže byli správci komunikace upozorněni před několika lety. Následné vyhodnocení stability skalního útvaru kvalifikovanými inženýrskými geology vyústilo v závěr, že nelze vyloučit zřícení skály nebo její části na přilehlou komunikaci. Jelikož se dotčené území nachází v přírodní rezervaci Zemská brána v první zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Orlické hory, vstoupila do dalších jednání o sanaci skály i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Díky závěrům série dalších hodnocení se podařilo dosáhnout kompromisní dohody o zachování co největší části autentického stavu přírody v daném místě. Při sanaci bohužel musí dojít k odstranění zjevně rozvolněných částí skály v rozsahu odhadovaném na 100 m3 horniny. Plné zachování dochovaného přírodního stavu nebylo možné z důvodu existence dalšího veřejného zájmu na zachování zdraví a majetku uživatelů silnice procházející pod skálou. Aktuálně prováděný zásah bude podstatně menší oproti původnímu záměru odtěžení cca 250 m3 horniny, pokrytí zbylé skály bezpečnostní sítí a stavbě až 3 m vysoké ochranné gabionové zdi.

Sama realizace bezpečnostního zásahu omezí přístupnost mostu na Zemské bráně i jeho bezprostředního okolí. Silniční správní úřad v Žamberku rozhodl o dvouměsíční uzávěře silnice procházející přes most. Devítikilometrová trasa silničního spojení mezi Českými Petrovicemi a Bartošovicemi v Orlických horách se prodlouží objízdnou trasou na 17 kilometrů. 
Po příjezdu od Českých Petrovic do oblasti Čiháku nebude přístup k Zemské bráně vůbec možný, silnice a most budou uzavřeny i pro pěší. Při příjezdu k Zemské bráně autem po silnici od Bartošovic v Orlických horách se budete muset po stejné trase vrátit i zpátky.
Příchod k Zemské bráně bude nadále možný po modré turistické cestě ve směru od Klášterce nad Orlicí nebo po červené od Bartošovic v Orlických horách.

Rozhodnutí o dopravním omezení a stanovení objižďky ze dne 20.4.2022 na úřední desce Městského úřadu Žamberk:
Opatření obecné povahy - přechodné DZ ... v rámci statického zajištění skalního útvaru Zemská brána, č.j. MUZBK-13980/2022,MUZBK-12988/2022/03

Zimní ledopády na Zemské bráněPrůjezd pod skalním výchozemRozsah aktuálně plánovaných sanačních zásahůRozpukaná východní stěna skalního výchozuDosavadní stav skalního výchozuvýstražná cedule

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt