Zarząd PK Orlické hory >> Charakterystyka obszaru

Charakterystyka obszaru

Góry Orlickie są jednym z elementów pierścienia górskiego otaczającego czeską kotlinę. Ich malowniczo ciągnące się zarysy na wschodzie rysują się już od spojrzenia na horyzont równinnego Královéhradecka. Z prawie równej linii głównego grzebienia występuje trochę wyraźniejszy szczyt Wielkiej Desztnej (Velké Deštné) (1115 m. n. p. m.), z wielu miejsc w pogórzu dobrze widać wyrazisty przesmyk pomiędzy Koruną a Homolą, przecinający na pół główny grzebień. Na miarę zbliżania się do gór wyraźnie widać poszczególne szczyty od północnego Vrchmezí przez Małą Desztną, Wielką Desztną, Koruną, Homolą, Tetřevecem, Komářim vrchem i Anenskim vrchem. Dalej na południu kontynuuje grzebień masywem Suchého vrchu i Bukové hory, ale ta część Gór Orlickich nie należy już do Obszaru Przyrody Chronionej.

"Kupy Orlické" uchwycone przez romantycznego rysownika w XIX wieku

Góry Orlickie przeszły przez bardzo długi rozwój naturalny, którego wynikiem jest właśnie powolne kształtowanie zalesionych grzbietów górskich. Rozwój cywilizacyjny przyniósł do gór w ubiegłym tysiącleciu również osadnictwo ludzkie, którego wynikiem jest wytworzenie krajobrazowej mozaiki powierzchni leśnych i rolnych, uzupełnionej wioskami w dolinach potoków i rzeczek a następnie powstającymi porozrzucanymi osadami i samotniami wznoszącymi się na zboczach do wysokich obszarów nad poziomem morza. Istnienie spójnego obszaru o ważnym znaczeniu przyrodniczym i kulturalnym było na końcu 60 lat XX wieku impulsem do powstania Obszaru Przyrody Chronionej Góry Orlickie. Jego przesłaniem jest ochrona przyrody i krainy Gór Orlickich.

Zarząd PK Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt