Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Orlické hory >> Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové

Zarząd PK Orlické hory

Zarząd PK Orlické hory

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a krajské středisko Hradec Králové

Dobrovského 332

516 01 Rychnov nad Kněžnou


+420 494 539 541
orlhory(at)nature.cz

Są jedną z części pierścienia łańcuchów górskich otaczających czeska kotlinę. Ich malownicze kontury rysują sie na wschodnim horyzoncie przy oglądaniu z równinnego Královéhradecka. Z prawie prostej linii głównego grzbietu wystaje nieco wyraźniejszy wierzchołek Wielkiej Destny (Velké Deštné (1115 m n.p.m.), z wielu miejsc na podgórzu jest wyraźnie widoczna przełęcz miedzy  Koroną a Homolem (Korunou a Homolí) dzieląca główny grzbiet na połowę.Wraz z przybliżaniem się ku górom zaczynają być widoczne poszczególne wierzchołki od północnego Orlicy Wielkiej (Vrchmezí), przez Małą Destną (Malou Deštnou), Wielką Destną (Velkou Deštnou), Kornę, Homole, Tetřevec, Komáří vrch a Anenský vrch. Dalej na południe grzbiet ciągnie się masywem Suchego Wierchu i Bukowej Góry, ale ta część Gór Orlickich już nie należy do parku krajobrazowego.

Najwyższym szczytem Gór Orlickich jest Wielka Desztna o wysokości 1115 m, średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 789 m. Grzbiet i nawietrzne południowo-zachodnie zbocza są bezleśne w wyniku oddziaływania dalekosiężnych emisji. Orlicką górską bruzdą płynie rzeka Dzika Orlica, tworząca od Trčkova aż do Ziemskiej bramy granicę państwa o długości 29 km. Na obszarze zwanym (Zemska  brana)Ziemską bramą przebija się przez grzbiet górski i przenika w głąb lądu. Wytwarza tu głęboki wąwóz, z obnażonymi skałami gnejsowymi o wysokości do 40 metrów - wyjątkową scenerię przyrodniczą stanowiącą obszar rezerwatu przyrody. Głębokie i strome doliny są też typowe  dla innych cieków Gór Orlickich. Doliny: Říčky, Běli, Kněžnej, Oleszenki i Złotego Potoku, naruszają ostrymi zboczami zaokrąglone grzbiety denudacyjne i w ten sposób formują specyficzny  krajobraz. Źródliska tych rzek, znajdujące się na zboczach głównego grzbietu, prezentują obecnie wysepki najlepiej zachowanych naturalnych biotopów, które zstępują z gór do podgórzy zalesionymi dolinami. U ich wylotu znajduje się cały szereg źródlisk i podmokłych górskich łąk. Opady na tym obszarze są powyżej średniej. Fragmenty pierwotnych drzewostanów odnajdziemy w Narodowych Rezerwatach Przyrody Bukačka i Trčkov oraz w Rezerwatach Przyrody Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím i Černý důl. Jelení lázeň i U Kunštátské kaple ( U Kunksztackiej kaplicy) są najwyżej położonymi torfowiskami z ciekawą florą i fauną. Swoiste piękno tego obszaru podkreśla zachowana architektura ludowa.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1969
Rozloha: 204 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace
13 přírodních rezervací
6 přírodních památek
Jiné údaje: Geografická orientace: 50° 07´ až 50° 23´ N, 16° 17´až 16° 36´ E
Nadmořská výška: minimum 416 m na řece Bělé u Skuhrova nad Bělou,  maximum 1115 m na Velké Deštné
Zarząd PK Orlické hory

Zarząd PK Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt