Správa CHKO Orlické hory >> Činnost správy >> Preventivní hodnocení krajinného rázu

Preventivní hodnocení krajinného rázu

Preventivní hodnocení krajinného rázu slouží AOPK ČR jako odborný podklad pro objektivizaci rozhodování v oblasti vydávání stanovisek podle ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k činnostem nebo záměrům, které mohou mít vliv na dochovanou hodnotu krajinného rázu území. Současně se jedná o jeden z územně analytických podkladů o území využívaný při zpracování územních plánů měst a obcí na území chráněné krajinné oblasti.

Pro území CHKO Orlické hory byla v roce 2009 zpracována studie Ing. Stanislava Wiesera „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Orlické hory“.

 

STUDIE KE STAŽENÍ

Preventivní hodnocení krajinného rázu (PDF, textová část studie, 10 MB)

Mapové přílohy (ZIP, 4 MB)

 

 

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt