Natura 2000

NATURA 2000 je soustavou chráněných území evropského významu. Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť (např. bučin, skalních stepí, různých typů luk) v měřítku celé Evropské unie. Tvoří ji území podle „ptačí směrnice“ (směrnice č. 79/409/EHS) a území podle „směrnice o stanovištích“ (č. 92/43/EHS).


NATURA 2000 v Orlických horách a Podorličí

V Orlických horách a Podorličí je zatím navrženo 17 lokalit soustavy NATURA 2000. Budou v nich chráněny 2 druhy celoevropsky ohrožených rostlin, jeden ptačí druh, 12 druhů dalších celoevropsky ohrožených živočichů a množství ohrožených přírodních stanovišť (např. bučiny, smrčiny, různé typy luk).


Území podle „ptačí směrnice“

1. Orlické Záhoří (903,73 ha) – rozsáhlý komplex luk, kde je chráněn chřástal polní


Území podle „směrnice o stanovištích“

Území s ochranou živočichů
2. Bouda u Těchonína (0,04 ha) – systém pohraničního opevnění, kde jsou chráněni netopýři černý, velkouchý a velký
3. Častolovice – zámek (0,82 ha) – půda zámku, kde je chráněna letní kolonie vrápence malého
4. Divoká Orlice (20,3 ha) – horní tok Divoké Orlice, kde je chráněna vranka obecná
5. Kačerov (2,11 ha) – vlhké polokulturní louky s výskytem modráska bahenního a očkovaného
6. Opočno (68,33 ha) – zámecká obora, kde jsou chráněni roháč obecný a páchník hnědý
7. Rybník Spáleniště (1,6 ha) – rybník s výskytem čolka velkého
8. Štola Portál (0,04 ha) – štoly vytvořené při výstavbě pohraničního opevnění, kde jsou chráněni netopýři brvitý, černý a velký
9. Tichá Orlice (39,17 ha) – horní to Tiché Orlice s výskytem vranky obecné a mihule potoční
10. Týnišťské Poorličí (648,75 ha) – rozsáhlý lesní komplex, kde je chráněn páchník hnědý
11. Uhřínov-Benátky (5,3 ha) – vlhké polokulturní louky, kde je chráněn modrásek bahenní a modrásek očkovaný
Území s ochranou rostlin
12. Zadní Machová (15,02 ha) – smíšený les, kde je chráněn střevíčník pantoflíček
Území s ochranou přírodních stanovišť
13. Lanškrounské rybníky (41,52 ha) – kaskáda rybníků, kde jsou chráněny lužní lesy, bezkolencové louky a rašeliniště
14. Panský vrch (70,46 ha) – rozsáhlý komplex luk, kde jsou chráněna různá luční společenstva
15. Trčkov (432,02 ha) – lesní komplex, kde jsou chráněny květnaté a acidofilní bučiny a acidofilní smrčiny
Území s kombinovanou ochranou
16. Orlice (2683,18 ha) – niva Tiché, Divoké i spojené Orlice, kde jsou chráněny vegetace tůní, vodní toky, lužní lesy, dubohabřiny, různé typy luk, rašeliniště, vegetace písečných dun a živočichové bolen dravý a vážka klínatka rohatá
17. Orlické hory - sever (941,63 ha) – severní část hřebene Orlických hor, kde jsou chráněny květnaté a acidofilní bučiny, acidofilní smrčiny a rostlina hořeček český

Další informace o soustavě NATURA 2000 najdete na www.natura2000.cz.

Literatura:
GERŽA (2005): NATURA 2000 v Orlických horách, jejich podhůří a v Poorličí. – PANORAMA. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 13:63–70

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt