Správa CHKO Orlické hory >> Činnost správy >> Ekologická výchova - EVVO

Ekologická výchova - EVVO

Smyslem environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), je dosažení takového stavu, kdy jsou lidé objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí způsobem, který jim umožňuje pochopení širších souvislostí jevů nebo problémů a zároveň získání takového vztahu k prostředí, jež je základem šetrného a předvídavého chování a jednání v souladu se životním prostředím.

Do EVVO se Správa CHKO Orlické hory zapojuje prostřednictvím několika činností.

V průběhu roku je pořádáno několik odborných přednášek a exkurzí. Jedná se jak o obecné výklady o CHKO pro návštěvníky oblasti, tak o více specializovaná témata týkající se např. květeny CHKO či proměn krajiny Orlických hor. Pracovníci Správy zároveň provádějí průvodcovskou činnost a vedou exkurze do atraktivních oblastí CHKO jako jsou veřejně přístupná maloplošná zvláště chráněná území. V provozu jsou čtyři naučné stezky (NS Bedřichovka, NS Okolím Deštného, NS Po hřebeni Orlických hor a NS Zemská Brána). V dalších zajímavých lokalitách, zejména v prostorech provedených opatření ke zlepšení stavu přírody, jsou umístěny samostatné informační panely. Tabule se stručnou charakteristikou jsou umístěny na hranicích maloplošných zvláště chráněných území a u památných stromů.

Tradiční je spolupráce s Domem dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou na organizaci Dne Země a Bambiriády, jarní úklid lesnatých údolí Bělé a Říčky ve spolupráci s KČT v Dobrušce, úklid v oblasti PR Zemská brána prováděný za pomoci ZŠ Klášterec nad Orlicí a úklid prostoru přírodní památky Kačenčina zahrádka ve spolupráci se ZŠ Deštné. Samostatnou kapitolou je jarní vstup do turistické sezóny pořádaný pod názvem Otevírání Zemské brány nebo Vítání bledulí.

Mezi příležitostné akce patří výstavy fotografií či společné akce s nevládními neziskovými organizacemi. Na EVVO se podílí 
i strážci v terénu poskytováním informací návštěvníkům oblasti.

Přečtěte si příspěvek k problematice invazních rostlin.

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt