Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Orlické hory >> Správa CHKO Orlické hory

Správa CHKO Orlické hory

Správa CHKO Orlické hory

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště východní Čechy

Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory

Dobrovského 332

516 01 Rychnov nad Kněžnou


+420 494 539 541
orlhory(at)nature.cz

Správa CHKO Orlické hory se po změně zákona 114/1992 Sb. stala součástí nově ustaveného orgánu ochrany přírody - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Od 1.1.2015 je SCHKO OH jedním z oddělení nově zřízeného Regionálního pracoviště Východní Čechy (RPVČ).

Chráněná krajinná oblast Orlické hory

Pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem a částečně malebným podhůřím. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná nadmořská výška je 789 m. Hřeben a návětrné jihozápadní svahy byly od 80. let 20. století výrazně odlesněné v důsledku působení dálkových imisí, v současnosti na těchto rozsáhlých plochách znovu odrůstají mladé lesní porosty. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova až po Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně klidném toku proráží bouřlivě horský hřeben a proniká do vnitrozemí v oblasti nazvaném Zemská brána. Vytváří zde hlubokou soutěsku s obnaženými rulovými skalisky, vysokými až 40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je vyhlášena přírodní rezervací. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor. Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžna, Olešenka a Zlatý potok porušují příkrými údolními svahy zaoblené denudační hřbety a dotvářejí tak charakteristický ráz krajiny. Prameniště těchto řek, ležící na svazích hlavního hřebene, dnes představují ostrůvky nejzachovalejších přírodních biotopů, které sestupují z hor do podhůří lesnatými údolími. V jejich závěrech se nachází celá řada pramenišť a podmáčených horských luk. Srážkově je území nadprůměrné. Fragmenty původních porostů najdeme v národních přírodních rezervacích Bukačka a Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím a Černý důl. Jelení lázeň a U Kunštátské kaple jsou vrcholová rašeliniště se zajímavou květenou a zvířenou. Osobitá krása této oblasti je dotvářena zachovalou lidovou architekturou.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1969
Rozloha: 204 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace
13 přírodních rezervací
6 přírodních památek
Jiné údaje: Geografická orientace:
50° 07´ až 50° 23´ N, 16° 17´až 16° 36´ E
Nadmořská výška: minimum 416 m na řece Bělé u Skuhrova nad Bělou,  maximum 1115 m na Velké Deštné
Správa CHKO Orlické hory

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt