Správa CHKO Orlické hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Nové vyhlášení přírodní rezervace Černý důl

Nové vyhlášení přírodní rezervace Černý důl

Nové vyhlášení přírodní rezervace Černý důl

7.7.2014

Počátkem letošního roku nabylo platnosti nařízení č. 1/2014, kterým Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory nově vyhlásila přírodní rezervaci Černý důl v k.ú. Horní Rokytnice a k.ú. Vrchní Orlice

Rezervace Černý důl byla vyhlášena již tzv. Silvestrovským výnosem z roku 1933. Nový zřizovací předpis upravil vymezení hranic přírodní rezervace a jejího ochraného pásma. Území rezervace se rozšířilo o cenné, druhově bohaté květnaté bučiny a z rezervace byly vypuštěny kulturní smrčiny vzniklé po kalamitách na přelomu tisíciletí. Nové nařízení Správy CHKO Orlické hory dále zpřesnilo definici předmětu ochrany, tak aby lépe vystihovala charakter a jedinečnost  tohoto území. Předmětem ochrany přírodní rezervace je zachovalý fragment smrko-bukového lesa pralesovitého charakteru s jedlí a klenem s výskytem pramenišť.

Současně  byl  pro území přírodní rezervace schválen nový plán péče na období 2014-2019.

 

Antonín Chrz, foto: autor

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt