Správa CHKO Orlické hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Přírodní rezervace Hořečky – úspěšná péče v rámci záchranného programu

Přírodní rezervace Hořečky – úspěšná péče v rámci záchranného programu

Přírodní rezervace Hořečky – úspěšná péče v rámci záchranného programu

8.12.2014

V přírodní rezervaci Hořečky se dobře daří hořečkům.

Přírodní rezervace Hořečky byla vyhlášena Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou v roce 1994 za účelem ochrany populace hořečku mnohotvarého českého, jednoho z nejvýznamnějších rostlinných druhů v Orlických horách. Zajištění péče o lokality výskytu tohoto druhu vychází ze Záchranného programu schváleného Ministerstvem životního prostředí (www.zachranneprogramy.cz).  

Již několik let zadává Správa CHKO Orlické hory a krajské středisko Hradec Králové provádění speciálních opatření pro udržení druhu na lokalitě. Tak tomu bylo i v roce 2014. Jednotlivá opatření probíhají v průběhu celého vegetačního období. Jedná se o jarní vyhrabání stařiny (loňské trávy) v místech výskytu hořečků. V těch samých místech byla louka pokosena již na přelomu května a června. Zbytek louky byl pak posečen ve druhé polovině srpna. Poslední prací bylo narušení drnu na celé ploše rezervace bránami za traktorem, které proběhlo v listopadu.

Každoročně je velmi očekávané počítání hořečků. Sčítání se provádí až v polovině září, kdy hořečky kvetou. Do celkového počtu jsou však zahrnuty všechny nalezené rostliny, jak kvetoucí, odkvetlé i sterilní (nekvetoucí). Takovéto podrobné sčítání se provádí od roku 2003. Letošní počet (3029 rostlin) je druhý nejbohatší za dobu sledování. Největší počet byl zjištěn v roce 2008, kdy zde bylo napočítáno 5206 rostlin. Ačkoliv početnost rostlin v průběhu let kolísá, dlouhodobě má vzrůstající tendenci.

Josef Kučera, foto: autor

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt