Správa CHKO Orlické hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Nový biotop pro drobné vodní živočichy uprostřed pastviny

Nový biotop pro drobné vodní živočichy uprostřed pastviny

Nový biotop pro drobné vodní živočichy uprostřed pastviny

27.6.2014

U Ošerova byla provedena revitalizace drobného toku

V první polovině tohoto roku byl revitalizován drobný pravostranný přítok Deštenského potoka u osady Ošerov v severní části Orlických hor. Bylo vytvořeno nové meandrující koryto a několik bočních i průtočných tůní.

Zlepšily se tak výrazně životní podmínky pro mnoho druhů rostlin a živočichů, zejména pak obojživelníků a vodního hmyzu. Investorem akce byl správce toku Lesy České republiky, s.p., jenž potřebnou částku získal z Operačního programu Životní prostředí. Revitalizace byla provedena na podnět Správy CHKO Orlické hory.

Tento drobný přítok délky 450 m, protékající pastvinou, měl před revitalizací charakter zahloubeného přímého koryta. Nově bylo vytvořeno mělké korýtko miskovitého profilu o hloubce cca 20 cm, jehož trasa byla oproti starému korytu prodloužena o 180 m. Staré koryto bylo zasypáno. V trase toku byly vybudovány 3 mokřady a jedna větší boční tůň o ploše 150 m2 s litorálním pásmem. V místech křížení starého koryta s novou trasou vzniklo na původní vodoteči 7 průtočných tůní.

V nivě zrevitalizovaného toku byla provedena také výsadba menších skupinek stromů a keřů.

Nové tůně a mokřady budou vyhledávanými biotopy pro místní druhy obojživelníků, jako je například skokan hnědý, ropucha obecná, čolek obecný či čolek horský.

Radka Jakoubková
Revitalizace v OseroveRevitalizace v Oserove

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt