Správa CHKO Orlické hory >> Správa informuje >> Aktuality >> Nové vyhlášení přírodní rezervace Kačerov

Nové vyhlášení přírodní rezervace Kačerov

Nové vyhlášení přírodní rezervace Kačerov

26.2.2014

Počátkem letošního roku nabylo platnosti nařízení č. 1/2013, kterým Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory nově vyhlásila přírodní rezervaci Kačerov v k.ú. Kačerov u Zdobnice

Zřizovací předpis upravil jednak vymezení hranic přírodní rezervace a jejího ochraného pásma. Území rezervace se rozšířilo o cenné, druhově bohaté mezofilní louky. Dále zpřesnil definici předmětu ochrany, tak aby lépe vystihovala charakter a jedinečnost  tohoto území. Předmětem ochrany přírodní rezervace je cenná vegetace bezlesí zahrnující nevyhraněná společenstva přechodových rašelinišť spolu s mezotrofními rašelinnými loukami a prameništi, dále vlhké pcháčové louky a tužebníková lada, mezofilní horské louky a podhorské smilkové trávníky, na něž je svým výskytem vázána řada vzácných a ohrožených druhů hub, rostlin a živočichů, jako například vachta trojlistá, všivec lesní a čolek horský.

Současně  byl  pro území přírodní rezervace schválen nový plán péče na období 2013-2029.

Štěpánka Haldová, foto Alžběta Čejková

 

Dokumentace PR Kačerov v Ústředním seznamu ochrany přírody

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt