Správa CHKO Orlické hory >> Správa informuje >> Aktuality >> 45. výročí chráněné krajinné oblasti Orlické hory

45. výročí chráněné krajinné oblasti Orlické hory

45. výročí chráněné krajinné oblasti Orlické hory

23.10.2014

Setkání zaměstnanců Správy CHKO Orlické hory

Při příležitosti 45. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti Orlické hory se dne 17. října 2014 uskutečnila v penzionu Kačenka v Šerlišském Mlýně malá oslava, kterou uspořádali zaměstnanci Správy CHKO Orlické hory. Na oslavu byli pozváni bývalí a současní zaměstnanci Správy CHKO Orlické hory a krajského střediska Hradec Králové a dobrovolní strážci přírody. Po přivítání všech přítomných vedoucím Správy CHKO Ing. Davidem Rešlem, byly promítnuty dva dokumentární filmy o Orlických horách. První, ze 60. let 20. století, všechny zval na idylickou dovolenou v Orlických horách, druhý film o přírodě Orlických hor, natočený v roce 2012, zapůjčilo Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orl. horách. Dlouholetý zaměstnanec a profesionální strážce přírody Josef Kučera si připravil krátkou fotoprezentaci o průkopnících ochrany přírody v Orlických horách. Následovaly neformální diskuze mezi účastníky setkání.
Ke shlédnutí na oslavách výročí byla i pestrá a nápaditá výstava dětských kreseb. Téměř 60 obrázků na téma „Příroda Orlických hor“ nakreslily děti z 1. – 3. třídy ze Základní školy Masarykova, Rychnov nad Kněžnou. Přítomní účastníci setkání z vystavených obrázků vybrali 5 nejlepších a jejich autoři byli odměněni diplomy a taškami s propagačními materiály. Výherci výtvarné soutěže se stali Ondřej Felcman, Jakub Pácha, Zuzana Pham, Pavlína Mazúchová a Anna Ungerová. Ceny dětem slavnostně předala dne 21. října 2014 v budově školního pavilonu v Rychnově n. Kn. Ing. Pavla Marvanová, která výtvarnou soutěž pro děti uspořádala.

Pavla Marvanová

Správa CHKO Orlické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt