Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové >> Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové

Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové

Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a krajské středisko Hradec Králové

Dobrovského 332

516 01 Rychnov nad Kněžnou


+420 494 539 541
orlhory(at)nature.cz

Pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem a částečně malebným podhůřím. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná nadmořská výška je 789 m. Hřeben a návětrné jihozápadní svahy jsou odlesněné v důsledku působení dálkových imisí. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova až po Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně klidném toku proráží bouřlivě horský hřeben a proniká do vnitrozemí v oblasti nazvaném Zemská brána. Vytváří zde hlubokou soutěsku, s obnaženými rulovými skalisky, vysokými až 40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je vyhlášena přírodní rezervací. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor. Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžna, Olešenka a Zlatý potok porušují příkrými údolními svahy zaoblené denudační hřbety a dotvářejí tak charakteristický ráz krajiny. Prameniště těchto řek, ležící na svazích hlavního hřebene, dnes představují ostrůvky nejzachovalejších přírodních biotopů, které sestupují z hor do podhůří lesnatými údolími. V jejich závěrech se nachází celá řada pramenišť a podmáčených horských luk. Srážkově je území nadprůměrné. Fragmenty původních porostů najdeme v národních přírodních rezervacích Bukačka a Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím a Černý důl. Jelení lázeň a U Kunštátské kaple jsou vrcholová rašeliniště se zajímavou květenou a zvířenou. Osobitá krása této oblasti je dotvářena zachovalou lidovou architekturou.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1969
Rozloha: 204 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace
13 přírodních rezervací
6 přírodních památek
Jiné údaje: Geografická orientace: 50° 07´ až 50° 23´ N, 16° 17´až 16° 36´ E
Nadmořská výška: minimum 416 m na řece Bělé u Skuhrova nad Bělou,  maximum 1115 m na Velké Deštné
Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Anketa

V časopise Ochrana přírody byste uvítali:

(69 421 / 20%)
(67 939 / 19%)
(66 922 / 19%)
(68 217 / 20%)
časopis neznám (68 287 / 20%)
(68 287 / 20%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt